Aplikuj do fabryki Vestas. Czekamy na Ciebie.

Requisition ID:  39773
Location(s): 

Szczecin, PM, PL

Work experience:  Skilled Worker / Semi-Skilled Worker
Type of position:  Full-Time
Job Family:  Production

 

Vestas Factory

 

 

 

Otwarcie Fabryki Vestas 2024 

 

Vestas z radością ogłasza plan otwarcia nowej fabryki w Szczecinie (Polska) w 2024 roku! 

 

W sierpniu 2024 rozpoczniemy spotkania z kandydatami na stanowiska produkcyjne. Start pracy planowany jest na listopad i grudzień 2024.

 

  • Nie masz doświadczenia? Nie ma problemu! Będziemy mieli dostępnych wiele stanowisk, na których możesz szkolić się i uczyć nowych umiejętności przydatnych w karierze. 
  • Nie wiesz jak może wyglądać praca w naszej fabryce? Może cię zaskoczyć, że nasze miejsca pracy są jasne, ciche, z optymalną temperaturą do pracy, a bezpieczeństwo jest priorytetem. Zapewniamy też doskonałe przestrzenie do odpoczynku np. stołówki ze zdrową żywnością. 

 

Rozpoczęliśmy rekrutację, która będzie kontynuowana w 2024 i 2025 roku. Jednak chcemy pozostać w kontakcie, aby móc napisać do Ciebie, kiedy wszystko będzie gotowe. 

 

“Aplikuj”, aby otrzymywać najnowsze informacje. Zapraszamy do zapisania się, jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany dołączeniem do nas. Napisz jakiego typu stanowiska/zadania cię interesują. Dodamy Cię do e-mailowego biuletynu, dzięki któremu otrzymasz informację o stanowiskach w nowej fabryce, kiedy będziemy bliżej otwarcia. 

 

Ważna informacja: Na następnej stronie zostaniesz poproszona/poproszony o załączenie swojego CV/życiorysu i listu motywacyjnego. Nie przejmuj się tym teraz! Nie jest to konieczne w tym momencie. Możesz dokończyć rejestrację bez załączania tych dokumentów.

 

 

 

Krótko o Vestas 

 

Vestas jest globalnym partnerem branży energetycznej w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji, instalacji i serwisowaniu turbin wiatrowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Na całym świecie zainstalowaliśmy więcej turbin wiatrowych niż ktokolwiek inny. Uważamy się za pionierów tej branży, nieustannie dążymy do projektowania nowych rozwiązań i technologii, aby stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich. Dzięki zainstalowaniu ponad 145 GW energii wiatrowej i ponad 40-letniemu doświadczeniu w energetyce wiatrowej, na naszym koncie mamy niezrównane osiągnięcia, które potwierdzają naszą pozycję ekspercką w tej branży.  

 

Zatrudniając 29,000 osób na całym świecie jesteśmy zróżnicowanym zespołem, który jednoczy wspólny cel: „Power the solution!” – dziś, jutro i w dalszej przyszłości. Vestas promuje zróżnicowanie wśród osób zatrudnionych, z otwartością na wszystkie społeczne tożsamości i bez żadnej dyskryminacji. Zobowiązujemy się tworzyć i podtrzymywać środowisko pracy, w którym dostrzega i wykorzystuje się różne doświadczenia, umiejętności i perspektywy. Dążymy również do zapewnienia każdej osobie równego dostępu do możliwości. 

 

 Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie i życiu w Vestas, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.vestas.com i do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

 

 

 

Vestas Factory Opening 2024 

 

Vestas is excited to announce the opening of a new factory, coming to Szczecin, Poland in 2024!

We will begin interviewing for production workers in August 2024 to start in November and December 2024

 

  • No experience? No problem! We will have plenty of roles available where you can earn while you train and learn great new skills for your career.  
  • Not sure what it’s like to work inside a factory? You may be surprised. Our work areas are light and bright; quiet, with optimal temperatures for work; focused on safety first; and provide excellent spaces for community - such as canteens with healthy foods!

 

We have now started the hiring efforts and will continue thoughout 2024 and 2025. We’d love to stay connected and reach out to you when the time comes.  

 

"Apply" to stay informed. Please register your interest with us and let us know about what kind of roles interest you. You will then be added to an email communications newsletter to receive information about factory opportunities as we get closer to opening. 

 

Important Note: On the following application page, you will be prompted to upload a CV/resume and cover letter. Don't worry about this now! It is not required at this time. You may complete registration without providing these materials. 

 

 

 

About Vestas


Vestas is the energy industry’s global partner on sustainable energy solutions. We are specialised in designing, manufacturing, installing, and servicing wind turbines, both onshore and offshore. Across the globe, we have installed more wind power than anyone else. We consider ourselves pioneers within the industry, as we continuously aim to design new solutions and technologies to create a more sustainable future for all of us. With more than 145 GW of wind power installed worldwide and 40+ years of experience in wind energy, we have an unmatched track record demonstrating our expertise within the field. 


With 29,000 employees globally, we are a diverse team united by a common goal: to power the solution – today, tomorrow, and far into the future. Vestas promotes a diverse workforce which embraces all social identities and is free of any discrimination. We commit to create and sustain an environment that acknowledges and harvests different experiences, skills, and perspectives. We also aim to give everyone equal access to opportunity. 


To learn more about our company and life at Vestas, we invite you to visit our website at www.vestas.com and follow us on our social media channels.